Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym

Chyba nikt nie spodziewał się jak aktualny okaże się obchodzony 1 marca Międzynarodowy Dzień Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym. Święto to ustanowiono ku przestrodze, aby świat pamiętał jak tragiczne skutki ma użycie broni atomowej. Również dziś na Wyspach Marshalla obchodzony jest Dzień Ofiar Broni Jądrowej.

Geneza Międzynarodowego Dnia Walki przeciwko Zbrojeniom Atomowym

Motywacją za ustanowieniem tego dnia były wydarzenia z 1 marca 1954 roku. Tego dnia wojska amerykańskie przeprowadzały akcję Castle Bravo. Pod kryptonimem kryły się testy broni termojądrowej, przeprowadzane na atolu Bikini należących do Wysp Marshalla.

Bomba o nazwie „Shrimp” była eksperymentalnym ładunkiem wodorowym. Jej moc była tysiąckrotnie silniejsza, niż ładunki zrzucone na Hiroszimę. Efekty testów były tragiczne, a samo skarżenie znacznie przekroczyło oczekiwania naukowców. W wyniku detonacji jedna z wysp archipelagu zupełnie zniknęła z powierzchni ziemi, a trzysta osób ucierpiało w wyniku napromieniowania.

Test Castle Bravo okazał się nie tylko wielką klapą wojsk amerykańskich; ogromnie ucierpieli postronni ludzie oraz przyroda. Działania te spowodowały ogromną katastrofę ekologiczną, która przez opad radioaktywny rozniosła skarżenie na tereny sąsiadujących wysp. Wiele nieświadomych zagrożenia ludzi normalnie funkcjonowało, dzieci bawiły się na zewnątrz. Relacje światków potwierdzają okropne widoki, beztroskich dzieci łapiących białe płatki, które po chwili słabły i wymiotowały krwią. Ludzie tracili wzrok, powszechne były oparzenia zarówno wewnętrzne i zewnętrzne oraz rozwój poważnych chorób popromiennych.

Tragiczne zagrożenie dla świata

Niestety nawet tak straszliwe historie i cierpienie nie były wystarczającym argumentem za zaprzestaniem rozwoju broni atomowej. Od lat 40-tych liczba państw, które mają ją w swoim arsenale wrosła. Początkowo tylko Stany Zjednoczone i Związek Radziecki były w posiadaniu broni atomowej, obecnie dokładna liczba nie jest znana lecz wiadomo, że na pewno wzrosła.

Z prac nad arsenałem nuklearnym zrezygnowało jednak kilka państw, między innymi Korea Południowa, Algeria czy Rumunia.

W działania promujące świadomość zagrożenia spowodowanego użyciem broni atomowej angażuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Oprócz dzisiejszego dnia świadomości wyznaczono jeszcze dwie daty, które warto znać; 29 sierpnia, Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych oraz 26 września, Międzynarodowy Dzień dla Całkowitej Likwidacji Broni Jądrowej.