W jakim wieku najlepiej zacząć nosić soczewki kontaktowe?

Wśród dorosłych praktycznie każdy może swobodnie zmienić metodę korekcji z okularów na soczewki kontaktowe. Sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku dzieci. Dotychczas przeprowadzone i opublikowane badania wskazują na to, że nawet wśród okulistów i optometrystów zdania na ten temat są podzielone.

Różne materiały soczewek – od jakich zacząć?

Podstawowym podziałem soczewek kontaktowych jest podział na tzw. miękkie i twarde soczewki. Zaletą twardych soczewek jest to, że bardzo szybko i łatwo korygują ostrość wzroku. Jednak mają one wiele wad, dlatego obecnie dużo bardziej popularne są miękkie soczewki kontaktowe, które łatwiej dostosowują się do kształtu rogówki oka, są bezpieczniejsze i wygodniejsze w użytkowaniu.

Miękkie soczewki kontaktowe u dzieci

U dzieci właściwie jedyną opcją są soczewki miękkie. W opublikowanym przez American Optometric Association badaniu wykazano, że nieco ponad połowa lekarzy okulistów biorących udział w tym badaniu, rozpoczyna korekcję za pomocą soczewek kontaktowych u dzieci w wieku między 10 a 12 lat. Co z pozostałymi lekarzami? Okazuje się, że niecałe 25% z nich decyduje się na wprowadzenie miękkich soczewek nawet u młodszych dzieci. Pozostali robią to u dzieci powyżej 12 lat. Jednak ponad 95% lekarzy objętych badaniem decyduje się na wprowadzenie soczewek u dzieci poniżej 15 roku życia.

Co najpierw? Okulary czy soczewki?

Amerykańscy lekarze zostali zapytani o swoje postępowanie w korekcji wad wzroku u dzieci. Ich odpowiedzi odnosiły się do poszczególnych grup wiekowych. Okazuje się, że w najmłodszej grupie wiekowej, tj. u dzieci w wieku poniżej 8 lat, większość okulistów (bo aż 67%) stosuje do korekcji tylko i wyłącznie okulary. Inaczej jednak kształtuje się to w pozostałych grupach wiekowych. Generalizując, można stwierdzić, iż u dzieci i młodzieży między 8. a 14. rokiem życia początkowo wady korygowane są okularami a w drugiej kolejności soczewkami. Proporcje te zmieniają się dopiero w grupie osób powyżej 15 roku życia, kiedy większość lekarzy już przy pierwszej próbie korekcji wybiera soczewki kontaktowe. O tym, kto jeszcze może może dobrać soczewki kontaktowe oraz jak przebiega samo badanie u dzieci poniżej ósmego roku życia więcej w artykule – Dziecko u okulisty … czy optometrysty?.

Jakie czynniki decydują o wyborze soczewek kontaktowych dla dzieci?

Wybór soczewek kontaktowych lekarz uzgadnia z rodzicami w porozumieniu z dzieckiem. Bardzo ważnym wskaźnikiem, którym będzie się kierował okulista, jest motywacja i chęć dziecka do noszenia szkieł kontaktowych. Dodatkowo musi on brać pod uwagę poziom dojrzałości, nawyki higieniczne, a tym samym zdolność dziecka do pielęgnacji soczewek. Na korzyść soczewek może także przeważyć uprawianie sportu przez dziecko.

Soczewki kontaktowe dla dzieci w Amerykańskich i … Polskich realiach

Wspólnym celem dla lekarzy, dzieci i ich rodziców jest uzyskanie prawidłowej ostrości wzroku. W Ameryce okuliści nie obawiają się przepisywania soczewek nieletnim. W przypadku dzieci poniżej 13 roku życia większość amerykańskich lekarzy wybiera soczewki jednodniowe (np. https://kodano.pl/soczewki-jednodniowe.html). Dla młodzieży powyżej 13 lat zdecydowanie częściej polecane są soczewki wielokrotnego użytku. Ważna jest jednak odpowiednia higiena oraz zdejmowanie soczewek na noc (nawet jeśli według producenta nie trzeba ich zdejmować). Przedstawione w niniejszym artykule wyniki amerykańskiego badania jednoznacznie wskazują na fakt, iż soczewki kontaktowe stają się tam coraz bardziej popularne u dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. Czy jest to sztywna granica, którą można by przełożyć na nasze realia? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale należy pamiętać o tym, żeby wprowadzać soczewki kontaktowe w przemyślany sposób u tych dzieci, które poradzą sobie z ich codzienną pielęgnacją.

Źródło informacji:

  • https://www.aoa.org/news/clinical-eye-care/health-and-wellness/children-and-contact-lenses?sso=y